Noll i fokus

Noll-dagen visar att tillsammans kan vi bromsa smittan och få vardagen åter.

Läs mer
Hotbilder

I pandemitider prövas människors tilltro till makthavare. Det är okej med åskter men hot visar på okunskap.

Läs mer
Monolog

När monolog får övertaget över dialog blir all planering svår.

Läs mer
Snöskulptur

Naturen och livet vi lever skapas genom ständig omvandling.

Läs mer
Vaccination

Konsten att planera så att man får vaccin före sin plats i turordningen.

Läs mer
Mutation

Ibland är det väntade helt oväntat i svensk pandemibekämpning.

Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse som användare samt för att säkerställa webbplatsens funktioner och tjänster.