Näringslivet har uppmanats att ha hemarbete för att bromsa pandemin. Arbeten där det är möjligt har därför utförts från hemmen under mycket lång tid. Återgång helt eller delvis till arbetsplatsen kräver därmed planering. Nu är det tre veckor till nuvarande rekommendation om distansarbete upphör. Näringslivet larmar att de saknar besked om framtiden. Återigen lyfts att ansvarig myndighet saknar insikt i näringslivets villkor. Men en brist på kunskap kan alltid lösas med samråd med berörda branscher. Utmaningen är att de ansvariga behöver lyssna. Under pandemin är det tydligt att vissa näringslivsjättar har nått fram. Samtidigt har hela branscher larmat utan att någon makthavare agerat. Branscher har behandlats olika. Det hade säkert accepterats om ansvariga presenterat adekvata skäl för olikheterna. Men ofta har motiveringarna inte ansetts logiska utan ansetts visa på bristande branschkännedom. Distansarbete är branschövergripande. Här krävs inte förmåga att förstå branschernas villkor. Det gäller bara att ha insikt i att all förändring kräver planering. Men vad som är realistisk tid att tillgå för omställning är dagens utmaning.

Framtid
Vindar virvlar
lyfter tankarna
de svävar långt
mot framtiden
vid horisonten
finns friheten
hjärtat skrattar
livet leker.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse som användare samt för att säkerställa webbplatsens funktioner och tjänster. 

Upptäck mer från Anitas balkong

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa