Det pågår två kapplöpningar. En är mellan vaccin och Covid-19. Den andra mellan konsumtion och miljö. Båda handlar om vår framtid. Folkhälsa och välstånd i kamp mot naturen. Pandemin har gett tid för reflektion. Trångboddhet har varit en extra risk för smittspridning. Med ökat välstånd följer däremot bättre hälsa men mer negativ effekt på vår gemensamma livsmiljö. Balansen mellan folkhälsa och miljöhot handlar därmed om vad som är optimalt välstånd. Sedan kan man diskutera när välstånd övergår till en konsumtion som påfrestar miljön onödigt. Kanske behöver vi omvärdera det materiella till förmån för tid. Tid och socialt liv. Pandemin har ju visat att mer egen tid minskar i värde då det sociala livet blir inskränkt. Värdet på det materiella avtar i takt med effekterna av den globala uppvärmningen. Överdriven konsumtion kommer sannolikt ha ett allt mer negativt signalvärde ju längre kapplöpningarna pågår.

Leva lagom
Vissa tar mer av allt
andra får mindre
vissa äter sig sjuka
andra dör av svält
livet är inte rättvist
tänk vilken skillnad
om vi alla fick leva
med lagom av allt.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse som användare samt för att säkerställa webbplatsens funktioner och tjänster. 

Upptäck mer från Anitas balkong

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa