Arrangemang med musik, dans, teater eller idrott utmanas av alla restriktioner. Det är inte enbart en social komplikation att nöjeslivet är i pandemidvala. Människor har blivit arbetslösa och permitterade. Krass ekonomi för överlevnad i vardagen tvingar allt fler av dem att söka alternativ försörjning. Redan nu larmar restaurangbranschen att brist på erfaren personal är verklighet. Inom underhållning finns flera, för publiken mer osynliga, yrken med nyckelfunktioner. Även där kommer återgång att kantas av utmaningar vilka ökar med tiden. Flera företag är i ekonomisk kris och ser samtidigt kompetent personal fly till andra branscher. Nu vill arrangörer öppna upp med hjälp av ”vaccinpass”. Genast kommer aspekter som rättvisa upp. Vissa kan inte vaccinera sig av hälsoskäl, andra vill inte. Det ställs i relation till att allt fler är vaccinerade och flera branscher i kris. Det kan även jämföras med olika länders inresekrav vilka alltid kommer att exkludera personer. Andra länders regler kan vi inte påverka, bara acceptera om vi inte fyller kraven. Våra lagar bygger en inkluderande demokrati. Samtidigt har vi genomlevt en coronadiktatur av restriktioner motiverade av pandemin. Vi har också rätt till delaktighet i beslut om vår vård. Trots den rätten har makthavarna inte gett medborgarna rätt att välja vaccin. Det har varit undantag motiverade av pandemin. Nu vill flera branscher ha Covidbevis för att kunna öppna upp. Arrangemang som sprider livsglädje viktas mot rättvisa. En begäran som visserligen exkluderar vissa men som inte är lika omfattande som den coronadiktatur folket genomlevt. Återstår att se om en tidsbegränsad exkludering genom Covidbevis blir accepterad av makthavarna. Eller kanske har dem egna förslag på lösningar. Det finns också erfarenheter från länder som öppnat för större arrangemang. Svaret finns hos makthavarna men dem är tysta.

Översvämning
Katastrofen
har tagit många liv
men svaga rop kommer
slingrande ur ruinerna
medmänniskor gräver
med sina bara händer
lyfter sten och bråte
ur lera och vatten
hjälparbetare söker
till dess inga mer liv
finns att rädda
arbetet är över
morgonen gryr
schaktmaskiner
bereder marken
för det nya livet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse som användare samt för att säkerställa webbplatsens funktioner och tjänster. 

Upptäck mer från Anitas balkong

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa