Sverige fördelar makt i lagom portioner till olika myndigheter. Det gäller även vid kris. Den lokala primära maktfördelningen vid kris är uppdelad på kommun, region och länsstyrelse. Ett tjugotal nationella myndigheter har ansvar vid mer omfattande kriser. Vilka av dem som berörs beror på krisens art. Oavsett vilken makthavare det gäller ska ledningssystemet ge optimala förutsättningar och stöd för ledarskapet. Detta är särskilt viktigt då förutsättningarna ändras kontinuerligt. Precis den situation som pandemin har skapat. Världen för ett krig mot en smitta som ständigt muterar. Sveriges ledarskap har varit otydligt och restriktioner har kommit sent sett i en jämförelse med våra grannländer. Dessa har hittills också klarat kriget mot viruset mycket bättre. Kanske är det deras erfarenheter från andra världskriget som lett till ett ledningssystem och ledarskap som fungerar bra även i viruskrig.

Krigföring
I viruskriget finns
mRNA-vapen
ett allvarligt hot
mot levande virus
en seger är i sikte
om vapnet skjuter
tillräckligt många
människor i världen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse som användare samt för att säkerställa webbplatsens funktioner och tjänster. 

Upptäck mer från Anitas balkong

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa