Nu kan vi jämföra utfallet efter dryga årets kamp mot pandemin. När världen blev varse om smittan var den mer eller mindre utbredd i olika regioner. Även geografiskt närliggande länder hade redan där olika utgångsläge. Vi vet också att länder valt olika strategier och även att det skiljer när de aktiverat valda delar. Möjligheter och vilja till provtagning för att fastställa andel smittade har varierat. Länders statistik är inte heller helt jämförbara av olika skäl. Ändå jämförs länder med varandra. Dödstal kopplade till smittan och smittans utbredning matas in i matriser som publiceras. Av världens drygt 20 kvinnliga regeringschefer finns sju i de tio OECD länder [1] med lägst dödstal 2020. Räknar vi till tretton i ECDC statistiken är dem åtta. Man kan fundera om alla dessa kvinnor hade turen på sin sida eller om dem har något annat gemensamt.

Kvinnosvett
Lika lön
lön efter kön
lön efter svett
kvinnosvett
är billigt.

1. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC: Lägst dödlighet per 100000 invånare 2020 i 37 OECD länder hade Nya Zeeland därefter kom Sydkorea, Japan, Australien, Island, Norge, Finland, Estland och Danmark.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse som användare samt för att säkerställa webbplatsens funktioner och tjänster. 

Upptäck mer från Anitas balkong

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa